Vaccineer tegen dodelijke konijnenziekten.

Vaccineer tegen dodelijke Konijnenziekten: VHD-1 en VHD-2 (en myxomatose)

De nieuwe konijnenziekte waaraan de konijnen acuut kunnen sterven heet VHD. Gelukkig is hiertegen te vaccineren. PDC heeft in het kort wat informatie over deze ziekte samengevat.

Sinds 2015 zijn verspreid over Nederland plotselinge sterfgevallen onder konijnen voorgevallen. De sterfte wordt onder meer veroorzaakt door twee varianten van het VHD-virus. VHD staat voor Viral Hemorrhagic Disease. Ook wel RHD, Rabbit Hemorrhagic Disease, genoemd.

Dit VHD-virus, dat zeer besmettelijk is, verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en door indirect contact via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Daarnaast kunnen stekende insecten een rol spelen in de verspreiding. Het virus kan tot ernstige ziekte en sterfte leiden bij konijnen, maar is niet gevaarlijk voor mensen of andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren.

Van dit VHD-virus zijn twee varianten bekend: het VHD type 1 en het VHD type 2-virus. De standaard vaccins bieden bescherming tegen VHD type 1 (al dan niet in combinatie met myxomatose). Er is een combinatie vaccin met beide type virussen op de markt gebracht. Dit vaccin geeft 12 maanden bescherming.

PDC adviseert u konijn(en) te laten enten tegen VHD type 1 en 2 virus in combinatie met myxoma-virus.

Symptomen
Een konijn dat geïnfecteerd is met de klassieke variant van het virus, zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Bij VHD type 2 bedraagt deze termijn gemiddeld 3-5 dagen. In beide gevallen zien we soms (acute) benauwdheid, koorts, bloedingen of zenuwverschijnselen vlak voordat het konijn overlijdt. Deze konijnen zijn vaak jonger dan 4 maanden. Daarnaast kan bij VHD type 2 een meer chronisch ziektebeeld gezien worden waarbij het konijn gedurende langere periode algemeen ziek kan zijn. Helaas is vaak niets te zien aan konijnen met deze ziekte, totdat ze acuut ziek worden en vrijwel meteen daarna sterven.

Besmetting en verspreiding beperken
Hoewel het vaccin dat bescherming biedt tegen beide varianten beschikbaar is, blijft het belangrijk om maatregelen te nemen om besmetting en verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te voorkomen.

PDC adviseert de volgende maatregelen om verspreiding te beperken:

Voor eigenaren van konijnen die nog niet zijn gevaccineerd:

  • Ruimtes waar mogelijke besmette konijnen zijn geweest dienen grondig gereinigd te worden met water en zeep en daarna gedesinfecteerd te worden.
  • Voer geen (vers) gras of groente uit de moestuin aan uw konijn. Kijk ook uit met het voeren van hooi of kuilvoer, waarvan u vermoedt dat er wilde konijnen bij zijn gekomen.
  • Voorkom direct contact van uw konijn met konijnen uit het wild. Als er wilde konijnen in de buurt van uw huis voorkomen, kunt u overwegen om uw konijn (tijdelijk) binnen te huisvesten. Neem ook geen zieke konijnen uit het wild mee naar huis.
  • Goede (hand)hygiëne is belangrijk om verspreiding van het virus te beperken; was uw handen extra goed met water en zeep vóór en na het voeren en verzorgen van uw konijn.
  • Pas op met besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen). Via uw schoeisel kan het virus verspreid worden. Laat uw konijnen in ieder geval niet in contact komen met schoeisel waarmee u over mogelijk besmet terrein heeft gelopen.
  • Aangezien stekende insecten ook een rol kunnen spelen in de verspreiding, kan een goede insectenbestrijding ook bijdragen aan vermindering van het risico.
  • Laat bij acute sterfte onder uw konijnen een pathologisch onderzoek uitvoeren. Uw dierenarts kan u hierbij adviseren.
  • Indien u acute sterfte heeft onder uw konijnen, waarbij het vermoeden
    bestaat dat dit door VHD is veroorzaakt, kan een zogenaamde ‘noodvaccinatie’ overwogen worden. Uw dierenarts kan u hier verder over informeren.

Myxomatose is tevens een ernstige ziekte waartegen geënt kan worden. Meer informatie hierover is te vinden op het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren via het volgende webadres: www.licg.nl/w2/praktisch/konijnen-en-knaagdieren/gezondheid/myxomatose-bij-konijnen.html

Bron: Faculteit der Diergeneeskunde: https://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2016/12/20/sterfte-onder-konijnen-door-vhd/

Delen