Chronische nierziekte kat

Chronische nierziekten (CNZ) is een van de meest voorkomende aandoeningen bij oudere katten. Katten met CNZ drinken en plassen veel en verliezen gewicht. De ziekte kent een progressief verloop.

De aandoening ontstaat als de nieren onherstelbaar beschadigd raken, ook wel “nierverkalking” genoemd. Hierdoor kan het bloed niet goed meer gezuiverd worden en verliest de nier zijn filterfunctie. Vaak is de oorzaak niet bekend en maak het deel uit van het verouderingsproces.

De nierziekte is een progressieve aandoening. Langzaam zal het erger worden. Hoe snel dat gaat verschilt per kat. Indien u met uw kat er op tijd bij bent kan dat proces worden vertraagd.

Symptomen chronische nierziekte
Katten met nierziekte drinken en plassen meer dan normaal. Hebben een verminderd eetlust en verliezen gewicht. Ze krijgen een doffe en geklitte vacht door minder zelfverzorging. Uitdroging, slechte adem en spierzwakte kan ook voorkomen.

CNZ bij kat wordt onderverdeeld in 4 stadia. Stadie 1 is het nog niet duidelijk zichtbaar en zijn de nieren beperkt aangetast. Stadium 4 is wel goed zichtbaar en hier zijn de nieren zover aangetast dat de levensverwachting vrij kort is.

Stadium 1-4 van CNI en mate van nierschade


Diagnose chronische nierziekte

PDC kan verschillende onderzoeken uitvoeren om de diagnose te stellen. Een lichamelijk onderzoek gecombineerd met urine en bloedonderzoek is hiervoor nodig. Urine  is namelijk niet goed geconcentreerd en bevat vaak eiwit. Bloedonderzoek laat verhoogde nierwaardes zien. Katten met CNZ hebben ook vaak verhoogde bloeddruk, hetgeen nadelig is voor de nieren (en het hart). Aanvullend bloedrukmeting kan nodig zijn.

Behandeling CNZ kat

De behandeling is afhankelijk van het stadium van de CNZ bij de kat, en kan bestaan uit:

  • Zorg ervoor dat de kat voldoende blijft drinken. Stimuleer het drinken door bakjes drinkwater bij slaap en rustplaatsen te zetten. Stromend water vinden ze vaak ook fijn.
  • Zorg voor de juiste voeding. Een nierdieet helpt het proces van “nierverkalking” te vertragen, ondersteund de filterfunctie en heeft een laag eiwit- en zoutgehalte.
  • Medicinale ondersteuning om de filterfunctie te verbeteren (vermindering eiwitverlies) en/of bloeddruk te verlagen.
  • Bij uitdroging zal een infuus worden gegeven.
Delen